MechaTron® Coni-Steel

  Dozownik wagowy z ubytkiem masy

  Bardzo dokładne i stałe dozowanie objętościowe i grawimetryczne trudno płynących materiałów sypkich

  W jaki sposób MechaTron® Coni-Steel radzi sobie tak dobrze z nawet bardzo trudno płynącym, problematycznym materiałem sypkim?
  Rozwiązanie leży w specjalnej konstrukcji zbiornika, w połączeniu z pionowym mieszadłem. Jego strome ściany z wewnętrznym mieszadłem zapewniają stały przepływ materiału. Mieszadło ścina całą wewnętrzną powierzchnię leja i zapobiega powstawaniu mostków materiałowych. Powyższe rozwiązanie skutkuje dokładnym, niezawodnym dozowaniem problematycznych produktów z dokładnością lepszą niż +/- 0,5%.

  Łatwe i szybkie przezbrojenie dozownika
  Zbiornik z odpowiednio dobranym agitatorem i elementem dozującym może być łatwo zdemontowany i zmontowany przez jedną osobę. Czyszczenie, serwisowanie, konserwacja i zmiana produktu mogą być wykonane od strony nieprocesowej. Zapewnia to większą swobodę planowania systemu.

  Downloads Click on the flag to download the file in your language

  Brochures
  Service & Process Solutions - We enable optimism
  Training Feeding Technology INTECONT® PLUS, INTECONT® Opus and INTECONT® Satus
  Training Feeding Technology DISOCONT®
  MechaTron®
  Specials / Studies
  Alles aus einer Hand: Dosiersystem ermöglicht einfach und schnellen Produktwechsel
  Data sheets
  DISOCONT® Tersus Measurement, Control and Supervisory System
  MechaTron® Feed System, Series M - Coni-Steel
  MechaTron® Feed System, Series L - Coni-Steel
  MechaTron® “LS” Feeder (U.S. Version)
  MechaTron® “MS” Feeder (U.S. Version)