Bardzo dokładne i stałe dozowanie objętościowe i grawimetryczne trudno płynących materiałów sypkich

W jaki sposób MechaTron® Coni-Steel radzi sobie tak dobrze z nawet bardzo trudno płynącym, problematycznym materiałem sypkim?
Rozwiązanie leży w specjalnej konstrukcji zbiornika, w połączeniu z pionowym mieszadłem. Jego strome ściany z wewnętrznym mieszadłem zapewniają stały przepływ materiału. Mieszadło ścina całą wewnętrzną powierzchnię leja i zapobiega powstawaniu mostków materiałowych. Powyższe rozwiązanie skutkuje dokładnym, niezawodnym dozowaniem problematycznych produktów z dokładnością lepszą niż +/- 0,5%.

Łatwe i szybkie przezbrojenie dozownika
Zbiornik z odpowiednio dobranym agitatorem i elementem dozującym może być łatwo zdemontowany i zmontowany przez jedną osobę. Czyszczenie, serwisowanie, konserwacja i zmiana produktu mogą być wykonane od strony nieprocesowej. Zapewnia to większą swobodę planowania systemu.

Downloads Click on the flag to download the file in your language
Specials / Studies
Alles aus einer Hand: Dosiersystem ermöglicht einfach und schnellen Produktwechsel
Data sheets
MechaTron® Feed System, Series M - Coni-Steel
MechaTron® Feed System, Series L - Coni-Steel
MechaTron® “LS” Feeder (Americas Version)
MechaTron® “MS” Feeder (Americas Version)
DISOCONT® Tersus Measurement, Control and Supervisory System
Brochures
MechaTron®
Feeding & Conveying Food Ingredients
Pet food Industry Capabilities
Plastics Industry Capabilities
Training Feeding Technology INTECONT® PLUS, INTECONT® Opus and INTECONT® Satus
Training Feeding Technology DISOCONT®
Service & Process Solutions - We enable optimism