Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstraße 100
64293 Darmstadt
Germany
T +49 61 51-15 31 0
F +49 61 51-15 31 66
F +49 61 51-15 31 11 72
info@schenckprocess.com


Zarząd:
Christoph Haar
Knut Wiszniewski
Manfred Bruckner

Zarejestrowano w:
Darmstadt
Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Darmstadt pod numerem
HB 89371

Numer NIP:
DE 316 949 520
(zgodnie z § 27 Ustawy o podatku obrotowym)


» Terms of use
» Conditions of delivery
» Conditions of purchase

Schenck Process Holding GmbH
Pallaswiesenstraße 100
64293 Darmstadt
Germany
T +49 61 51-15 31 0
F +49 61 51-15 31 66
group@schenckprocess.com


Zarząd:
Keith Cochrane President & CEO

Zarejestrowano w:
Sąd Rejonowy w Darmstadt HRB 98232

Numer NIP:
DE 314 152 980
(zgodnie z § 27 Ustawy o podatku obrotowym)