O firmie

  Schenck Process Europe GmbH
  Pallaswiesenstraße 100
  64293 Darmstadt
  Germany
  T +49 61 51-15 31 0
  F +49 61 51-15 31 66
  F +49 61 51-15 31 11 72
  info@schenckprocess.com


  Zarząd:
  Edgar Blum
  Uwe Väth

  Zarejestrowano w:
  Darmstadt
  Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Darmstadt pod numerem
  HRB 6267

  Numer NIP:
  DE 812 030 150
  (zgodnie z § 27 Ustawy o podatku obrotowym)


  » Terms of use
  » Conditions of delivery
  » Conditions of purchase

  Schenck Process Holding GmbH
  Pallaswiesenstraße 100
  64293 Darmstadt
  Germany
  T +49 61 51-15 31 0
  F +49 61 51-15 31 66
  group@schenckprocess.com


  Zarząd:
  Andreas Evertz President & CEO
  Eric Jaschke CFO

  Zarejestrowano w:
  Sąd Rejonowy w Darmstadt HRB 86379

  Numer NIP:
  DE 257 813 593
  (zgodnie z § 27 Ustawy o podatku obrotowym)