Wagi kolejowe

  Sprawdzone, dopasowane do potrzeb Klienta

  Wygodne rozwiązanie
  Wagi kolejowe dla wagonów typu torpedo umożliwiają łatwe ważenie surówki stalowej.

  Statyczne lub dynamiczne
  Wagi mogą być montowane statycznie pod rozładunkiem pieców hutniczych lub dynamicznie w torze między piecem i stalownią.
  Zarówno wersja statyczna, jak i dynamiczna MULTIRAIL® mogą działać w pełni automatycznie i wyliczać np. wielkość produkcji surówki netto dziennie dla wewnętrznych celów bilansowania.
  Mechaniczne rozwiązanie preferowane przez Schenck Process dla obu typu wag obejmuje podkłady wyposażone w belki ważące DMR lub jeżeli wagon torpedo narażony jest na większe naciski kół, to stosowany jest dysk ważący WDI. Są one również montowane bezpośrednio na standardowych podkładach betonowych (B70W) przez co zredukowano znacznie wysokość całkowitą. W zależności od typu wagonu Schenck Process może zaproponować dowolną długość pomostu.

  Głośne i wyraźne argumenty

  Kosztowo efektywne:
  Betonowe fundamenty nie są wymagane w przypadku wagonów torpedo o masie brutto do 800 t. Szybka zabudowa i wysoka jakość komponentów zapewniają redukcję kosztów produkcji powodowanych przestojami.
  Dokładne wyniki:
  Podczas ważenia obydwu wózków można uzyskać dokładności wynoszące +/- 0,1% wartości zakresu, a przy ważeniu tylko jednej strony wagonu wartości +/- 0,5%.
  Oszczędność czasu:
  Aby zbilansować objętość surówki w stalowni, wagony torpedo można ważyć dynamicznie z wynikiem prawie natychmiastowym z prędkością 4-8 km/h. Uzyskana dokładność to +/- 0,5% wartości zakresu ważenia.

  Wszechstronne:

  • Kontrola / monitorowanie poziomu wypełnienia
  • Monitorowanie i analiza zużycia wagonu torpedo
  • Monitorowanie poziomów przy pomocy ważenia statycznego.

  Downloads Click on the flag to download the file in your language

  Data sheets
  Weighdisc WDI 25t ... 200t (-0.07)
  Weighdisc WDI 15 t ... 200 t
  Weighbeam DMR 15t