Dozownik stalowo-członowy dla materiałów “lepkich” i słabo płynących

W przeszłości transportowanie “lepkich” materiałów sypkich stanowiło wyzwanie prawie nie do rozwiązania. Jednak osiągnięcie niemożliwego nigdy nie było przeszkodą dla specjalistów do spraw rozwoju firmy Schenck Process. Dzięki MULTIDOS® VDP opracowali idealne, kosztowo efektywne rozwiązanie.

Nie ma takiego słowa, jak “niemożliwe”!
MULTIDOS® VDP niezawodnie dozuje nawet lepkie materiały, takie jak glina, margiel czy szlam z wysoką dokładnością.

Bardziej precyzyjne dozowanie, stabilne i powtarzalne ulepszanie jakości
Technologia ważenia została zintegrowana z taśmociągiem stalowo-członowym VDP umieszczonym na torach transportująco-pomiarowych. Rozładunek silosu oraz dozowanie grawimetryczne są teraz połączone w jedną całość. Powoduje to znaczne polepszenie dokładności dozowania w porównaniu do wolumetrycznych przenośników w przeszłości.

Wynik:
stabilna, powtarzalna poprawa jakości w węzłach mieszania. Jakość, która się opłaca, dzięki niskim kosztom inwestycyjnym i wysokiej dokładności dozowania +/- 1% w odniesieniu do rzeczywistej wydajności dozowania.

Downloads Click on the flag to download the file in your language
Data sheets
Apron Weighfeeder MULTIDOS®-VDP R2
Brochures
Service & Process Solutions - We enable optimism