MULTICOR® K i MULTICELL

  Dozowanie pyłu węglowego

  Bezkonkurencyjny zestaw

  Dozowanie pyłu węglowego wymaga ponadprzeciętnej jakości i maksymalnej niezawodności. Parametry dozowania opierają się na wzajemnym oddziaływaniu ogólnego inżynieringu systemu, w tym w szczególności rozładunku, dozowania i pneumatycznego transportu materiału.

  Optymalne dozowanie pyłu węglowego w trzech krokach Idealnie dobrane komponenty systemu są podstawowym warunkiem optymalnego, trzyetapowego dozowania pyłu węglowego. Realizuje się to w odpornym na nadciśnienia układzie dozowania masy z wykorzystaniem efektu Coriolisa oraz poziomym dozownikiem celkowym.

  1. Bezpulsacyjny rozładunek z silosów
  Inżyniering silosów wykonywany przez Schenck Process jest pierwszym podstawowym etapem projektu instalacji. Odpowiedni kształt silosu i system agitatorów zintegrowany z poziomym podajnikiem celkowym zapewnia homogenizację materiału i jego wolny od pulsacji wypływ.

  2. Dokładny pomiar – doskonałe dozowanie
  Przepływ materiału mierzony jest szybko i precyzyjnie za pomocą efektu Coriolisa. Działa bez wpływu zewnętrznych czynników. Regulacja prędkości poziomego dozownika MULTICELL wspólnie z przepływomierzem Muilticor daje bezpośredni pomiar przepływu masy. Jest to gwarancja, że aktualna wydajność dokładnie odpowiada zadanej wartości nominalnej.

  3. Transport bezpulsacyjny
  Nasz inżyniering zapewnia idealny układ linii transportu pneumatycznego. Odpowiednia ilość powietrza i przekrój rurociągów są obliczane tak, aby zapewnić optymalny transport paliwa z dozownika do palnika. Określa się również dokładne ciśnienie projektowe i typ dmuchawy.

  Downloads Click on the flag to download the file in your language

  Data sheets
  MULTICELL and MULTICOR® K - For pulverized coal feed system
  DISOCONT® Tersus Measurement, Control and Supervisory System
  Specials / Studies
  Schenck Process alternative fuel PSP handling and feeding system provides a reliable and trusted processing solution for a UK cement plant
  Alternative fuel handling for a UK cement plant