Przepływomierz masowy Coriolis

Dozujące przepływomierze masowe MULTICOR® H stosowane są wszędzie tam, gdzie w sposób ciągły duże ilości materiału sypkiego muszą być dozowane i regulowane. Zapewniają one precyzyjne dozowanie oparte na pomiarze siły Coriolisa – unikalnej metodzie pomiaru przepływu na podstawie bezpośredniego, szybkiego pomiaru nacisku.

Zasada działania
Materiał sypki uderza w obracające się koło pomiarowe. Ze względu na siłę odśrodkową, cząstki materiału znajdujące się na łopatkach są przesuwane na zewnątrz. Ze względu na przyspieszenie w kierunku obwodu – na kole pomiarowym materiał jest poddawany działaniu siły Coriolisa. Można to zapisać jako mierzalną zmienną, która jest proporcjonalna do wydajności przepływu, nawet przy zmiennej gęstości nasypowej lub różnym rozmiarze ziarna. MULTICOR® H firmy Schenck Process mierzy strumień materiału z dokładnością ± 0,5%. Jest precyzyjny i bardzo efektywny kosztowo, niezależnie od tego, czy jest używany do dozowania pyłu/mączki, pomiaru przepustowości i zużycia materiałów w zakładzie, pomiaru zwrotu w młynach, pomiaru strumieni materiałów w procesie, czy optymalizacji załadunku ciężarówek. W połączeniu z niezależnym podajnikiem urządzenie MULTICOR® H dokładnie mierzy i dozuje niezależnie od właściwości materiałów sypkich. Jest także odporny na warunki zewnętrzne.

Inne zalety
Ze względu na jego wykonanie InLine (osiowy zasyp i wysyp materiału z urządzenia) i wyjątkowo kompaktową budowę jest łatwy do zainstalowania. Zarówno koszty konserwacji jak i napraw są niskie.

Downloads Click on the flag to download the file in your language
Data sheets
MULTICOR® H - Coriolis mass flow meter
DISOCONT® Tersus Measurement, Control and Supervisory System
Brochures
Service & Process Solutions - We enable optimism